TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojaseloste 23.5.2018

Rekisterinpitäjä:
Yrittäjien Kivijalka.net Oy
Kivijalkakaupat Verkossa
Fredrikinkatu 61
00100 HELSINKI
info@kivijalka.net
Y-tunnus 3091276-4

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla alla olevalla selosteella kuvailemme tapaa, jolla käsittelemme asiakastietojamme.

Keräämme henkilö- ja yritystietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Tietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi olla mukana palvelussa, jos et anna tarvitatvia tietoja.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

tietojasi vastaanottavat:
- yrityksemme ja sen työntekijät

Säilytämmetietojasi:
- yritystietojärjestelmässä sekä viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Tietoja käytetään
- Asiakkuuden ylläpitämiseen
- Väärinkäytösten estämiseen, sekä
- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojen säilytys ja suojaaminen
Kaikki tiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kivijalka.net / Kivijalkaupat Verkossa säilyttää asiakastietoja Suomessa Planeetta Internet Oy:n palvelinjärjestelmässä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilö- ja yritystietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä tietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietojen käsittely
Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Yrittäjien Kivijalka.net Oy
(Y-tunnus: 3091276-4)
Fredrikinkatu 61
00100 HELSINKI

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa tietojesi käsittelyä.
Kivijalkakaupat * Kivijalkakaupat verkossa * Kivijalkakauppa tiedot